Archívum

Informatikai forradalom I.

Megígértem, hogy beszámolok a könyvelőprogram cserénkről. Sőt. Én – csak úgy magamban – informatikai forradalomnak nevezem…

Sokáig ragaszkodtam az Rlb programhoz, 12 éve azzal dolgozunk. Amikor kezdő könyvelőként programot kellett választanom, nem volt segítségem. Nem volt facebook csoport, amelynek tagjaitól tanácsot, tapasztalatot kérhettem volna.

Így aztán két szempontom volt: a legolcsóbb legyen és mindent tudjon, amire szükségem van. Ma már a kezdő könyvelőket sem erre biztatom.

Olvasson tovább

Egyszerűsített éves beszámoló előkészítése III. rész

Visszaérkeztek tehát az egyenlegközlőink, így már meg is van a mérleghez a vevőkövetelések és szállítói kötelezettségek alátámasztott összege.

Azt jegyezzük meg, hogy csak elismert követeléseket szerepeltethetünk a mérlegben, ezért küldjük ki mindenképpen az egyenlegközlőinket a vevőink részére!

Rengeteg dolog van, amit el kell végeznünk a beszámoló összeállítása előtt. Mindenre nem térek ki, hiszen itt már nem a tanulók, hanem a gyakorló könyvelők ismereteinek – főleg gyakorlati tapasztalatainak – bővítése a cél.

Olvasson tovább

A negatív bank nem pénzeszköz!

Évekkel ezelőtt történt, még igen fiatal könyvelő koromban, hogy a könyvelőiroda egyik ügyfele úgy döntött, hogy a tudásom nem elegendő a társaságuk könyveléséhez és felmondta a főnökömmel a szerződést.

A helyzet koránt sem volt rózsás, a levelezés közötte és a főnököm között igen csúnyára sikerült, fiatal volt, borzasztó dolgokat írogatott minősíthetetlen stílusban és főleg nagyon tiszteletlenül.

A mondat, ami akkor nagyot ütött, a következő volt: “egy képzetlen könyvelőirodai alkalmazott küszködik a zárásokkal!” Könyvelőirodai alkalmazott voltam ugyan, de nem voltam képzetlen (honnan is tudhatta volna, annyira nem volt tájékozott) és nem küszködtem. A levelet a mai napig őrzöm…

Olvasson tovább

Számlakerettükör

A számviteli törvény (Sztv.) 160.§-a írja elő, hogy pontosan mit kell tartalmaznia a számlakeretnek.

Az egységes számlakeret célja, hogy a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a gazdálkodó számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa a számviteli törvény szerinti, illetve e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerinti beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat.

A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a Sztv-ben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja.

  • A számlarend a következőket tartalmazza:

Olvasson tovább

Számviteli alapelvek

A számviteli törvény (2000. évi C. törvény) olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható a törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.

Olvasson tovább